Hovdbilde_kulelager

Kurs innen Roterende maskineri

Et lager er billig i forhold til hvilke kostnader det kan utløse ved havari eller forkortet levetid. Kunnskap om riktig drift, forebyggende vedlikehold og tilstandskontroll får du på våre kurs.


Det er avgjørende viktig hvordan lagre blir montert, smurt og driftet. Ved å overvåke lagrene med avansert utstyr, eller inspisere lagrene som er i drift, kan vi forutsi om en lagerskade eller et havari er på gang - og at du ved skifte av lager analyserer om du bør endre driftsparametre for å øke levetiden ytterligere. Hos KRM/SKF lærer du dette og får nyttig og lønnsom kunnskap, enten du er operatør og vil lære mer - og vi har kurs for deg som vil bli ekspert på området: Fagbevis i Roterende Maskineri!

Syv fagkurs danner til sammen en spesialisert kurs-pakke, tilpasset personell som skal drive forebyggende vedlikehold og tilstandskontroll på roterende maskineri. Alle kursene kan tas enkeltvis i den takt du selv ønsker: Kule- og rullelager I-II (1101 og 1102), Tilstandskontroll av Roterende Maskineri I-II-II (1108, 1109 og 1110), Smøreteknikk (1201) og Oppretting av roterende utstyr (1401). Resultatet av et gjennomført, komplett kursopplegg er Fagbevis i Roterende Maskineri! Fagbeviset fra KRM/SKF gir verdifull og lønnsom kompetanse, uansett om du arbeider på land eller sjø, noe stadig flere arbeidsgivere vet å verdsette.


Våre kurs innen roterende maskineri ser du i høyre spalte.