20151201th_ 16456.jpg

Fagtekniker Hydraulikk, Hydraulikkfagskolen

Utdanning for deg som ønsker å utvikle deg til å bli meget dyktig til å sørge for at enkle og komplekse hydraulikksystemer driftes optimalt.

Etter studiet kan du feilsøke og drifte samt ha forståelsen for tilstandsbasert vedlikehold på hydrauliske anlegg i bla. industrien, verft, båter/skip, vannkraft, anlegg og offshore. Utdannelsen tilfredsstiller kravene i NORSOK R003 og R005.

Beskrivelse

Beskrivelse

Studiet består av:

Praktiske obligatoriske (ukes)kurs hos KRM:

Teori fra NKI innen tema:

Eventuelt valgfrie kurs:

Eksamen:

 • Prosjektoppgave. Muntlig forsvar.

For deg som har teknisk fagskole eller ingeniørutdannelse fra før:

Gjennomfør den praktiske obligatoriske delen samt prosjektoppgaven, og du blir "Fagtekniker Hydraulikk".
Send oss en epost til krm@krm.no og vi tar kontakt med deg.

Gjennomføring

Gjennomføring

Påmelding:

Det er et eget skjema for påmelding til Hydraulikkfagskolen. Skjemaet kan du laste ned og skrive ut - du finner det i høyre kolonne. Fyll ut skjema, legg ved kopi av fagbrev, dokumentert arbeidserfaring eller tilsvarende og send det til KRM. Søker du opptak på bakgrunn av realkompetanse kan du benytte skjema med samme navn i høyre spalte. 
Når vi har mottatt din påmelding, skjer følgende:

KRM oversender påmeldingen din til NKI som automatisk vil behandle denne i sitt system. Fagsjefen ved NKI foretar vurdering av opptak og eventuelle fritak,  maks fritak i studiet er 15 studiepoeng. Opptakskravet er relevant fagbrev eller tilsvarende realkompetanse. Realkompetanse kan være kompetanse gjennom yrkespraksis, skolegang, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid eller annen relevant erfaring. Det er derfor viktig at all relevant dokumentasjon på utdannelse/praksis er vedlagt påmeldingen for å få en korrekt opptaksvurdering.
Ved godkjent opptak:

 • NKI sender deg informasjon om teoridelen av studiet, samt eventuelt skriftlig svar på fritak. 
 • KRM sender deg informasjon om praktiske kurs og prosjektoppgaven.  

Fritak:

 • Du kan få fritak for deler av teorien om du kan dokumentere formell utdannelse.
 • Praktisk kurs kan gis fritak på bakgrunn av dokumentert kunnskap gjennom kursbevis/skriftlige tester. 
 • Maks fritak totalt på studiet er 15 studiepoeng. 

Studiegjennomføring:

 • Teorien gjennomføres som nettstudent ved NKI. Som student får du opprettet en personlig side hvor det all informasjon blir samlet, det være seg innsendinger, kommentarer fra lærer, karakterer, eksamensoppmelding og karakter på eksamen. Her finnes også mulighet for å chatte med medstudenter og faglærere. Anbefaler deg å opprette en fremdriftsplan på "din side" for da får du oppfølging av faglærerne som er tilknyttet studiet. 
 • De praktiske fagene i studiet består av 6 obligatoriske ukeskurs som gjennomføres på KRMs kurssenter på Geilo. Du velger selv kursdatoer som passer og du må selv melde deg på. Merk deg at Hydraulikk I og II må taes i den rekkefølgen og før Hydraulikk III og Hydraulikk IV. Øvrige kurs tar du uavhengig av rekkefølge. Les mer om innholdet i de enkelte kurs under de respektive kursene.


Studiet avsluttes med en prosjektoppgave under veiledning av instruktører ved KRM. Etter godkjent og bestått eksamen får du retten til å bruke yrkestittelen "Fagtekniker Hydraulikk".

Eksamen

Eksamen

Prosjektoppgaven utgjør studiets eksamen. 

Studenten jobber praktisk med en valgt problemstilling over en periode og det skal utarbeides en prosjektrapport med beskrivelse av oppgave, gjennomføring og konklusjoner. Arbeidet avsluttes med en muntlig eksamen hvor studenten forsvarer oppgaven.


Gjennomføring av prosjektoppgaven:

 • Oppstart og valg av oppgave. Når du er klar til å gå i gang med prosjektoppgaven, tar du kontakt med KRM for å få tildelt veileder. Kan du finne en oppgave i ditt arbeidsmiljø er det en stor fordel og vil også kunne komme bedriften til gode. Du kan også gjerne drøfte alternative oppgaver med veileder og når du har et konkret forslag til oppgave klart, skal dette sendes til KRM/veileder for godkjenning FØR du går i gang med arbeidet. Her skal det fremgå problemstilling, plan for gjennomføring og estimert tidsforbruk. Se punktene 1 - 5 på "Veiledning til oppgaven", se lenger ned under hjelpemidler.
 • Omfang. Det forventes at du bruker 40 - 60 timer effektivt arbeid på prosjektoppgaven.
 • Gruppeoppgave. Inntil tre deltagere kan gå sammen om en prosjektoppgave. Oppgavens størrelse og tidsforbruk vil da øke tilsvarende. Muntlig eksaminasjon gjøres individuelt.
 • Tillatte hjelpemidler. Det er anledning til å ta i bruk alle tilgjengelige hjelpemidler, inkludert bruk av veileder og fagpersoner i egen bedrift.
 • Tidsfrist. Forventet tid på gjennomføring har du selv sagt noe om i forslag til oppgave. Det er anledning til å endre fristene underveis i samråd med veileder.
 • Oppfølging i gjennomføringsfasen. Faglige råd og veiledning må du selv ta initiativ til underveis.
 • Prosjektrapporten. Denne skal sendes til KRM og veileder for vurdering og arkivering. Rapporten vurderes til Bestått/ikke bestått. Når oppgaven er bestått, avtales tid for muntlig eksamen med KRM/veileder. Før muntlig eksamen skal du ha avsluttet og bestått både teori og praktiske kurs.
 • Klage på evaluering. Klage på evaluering skal rettes til KRM AS senest 3 uker etter sensur. Denne behandles i klagenemd oppnevnt av KRM bestående av 3 fagpersoner.
 • Utstedelse av vitnemål. NKI Nettstudier utsteder vitnemål etter bestått eksamen.

Hjelpemidler for nedlastning:

Eksempel prosjektoppgaver:

Priser

Priser

Hydraulikkfagskolen, praktisk og teoretisk del:

 • Påmeldingsavgift(inkl.eksamen) - Kr. 11.200,-
 • Hydraulikk I - Kr. 11.200,-
 • Hydraulikk II - Kr. 12.800,-
 • Hydraulikk III - Kr. 14.800,-
 • Hydraulikk IV - Kr. 14.300,-
 • Kule- og rullelager I - Kr. 13.800,-
 • Forebyggende og tilstandsbasert vedlikehold (Smøreteknikk) - Kr. 14.300,-
 • Teori fra NKI Nettstudier: Kr. 31 290,-  (uten læremateriell *)
 • Total pris: Kr. 123.690,-

*) Læremateriell til teori fra NKI kommer i tillegg: ca 5760,-   Prisen på bøker og standarder kan variere noe over tid.

Valgfrie praktiske kurs:

 • Teoristøttekurs - Kr. 10.100,-
 • Fagbevis i Elektrofag og elsikkerhet, to-ukers kurs - Kr. 24.900.- .

Velger du det praktiske elektrokurset vil du få fritak fra elektroteori, og dermed en prisreduksjon på teori/læremateriell fra NKI/NKI Forlaget på ca 7.400,- og totalprisen på studiet blir da kr. 146.650,-

Betalingsbetingelser:

 • NKI Nettstudier faktuerer teori-studiet og tilbyr både kontantbetaling ved påmelding og avbetalingsordninger. Dette får du informasjon om i forbindelse med opptak til studiet. 
 • Lærebøker/studiemateriell til teorien bestilles enten hos NKI Forlaget og betales med kort eller du kjøper selv et annet sted.
 • KRM fakturerer påmeldingsavgiften ved oppstart av studiet, deretter faktureres de praktiske kursene etterhvert som du går disse. For privatbetalende studenter, forfaller kursavgiften 14 dager før kursstart, for bedriftskunder 30 dager etter kursstart. 
 • Vi tilbyr også samlet forhåndsbetaling av studiet, og innvilger da 10 % rabatt på kursavgiften. Dette gjelder også påmeldingsavgift og teoristøttekurs, men ikke elektrokurset.
 • Overnatting i forbindelse med kurs betales direkte til overnattingsstedet før avreise. Vi tilbyr rimelig og enkel overnatting til privatbetalende studenter i hytte som man deler med andre studenter. 

Prisene gjelder tom 31.12.2019.

alt
​​​​​​​Offentlig godkjent fagskole (NOKUT) i samarbeid med NKI.
45 studiepoeng
Studietid: ½ - 2 år (hel- eller deltid)
​​​​​​​Godkjent for lån/stipend i lånekassen

Opptakskrav:

Relevant fagbrev eller tilsvarende realkompetanse

Pris for hele studiet:

Kr. 123.690,-  + lærematriell til teori fra NKI på ca 5760,-
​​​​​​​Reise og opphold ved praktiske kurs kommer i tillegg.

Vitnemål:

Etter endt studium får du vitnemål og sertifikat som offentlig godkjent Fagtekniker Hydraulikk.

Lenker:

Fagskolegodkjenning

​​​​​​​NORSOK R003 - 2017

NORSOK R005​​​​​​​

Informasjonsfilm (YouTube)