TRMIII_72.jpg

Tilstandskontroll av Roterende Maskineri, TRM III

Kurset for deg som vil lære mer om inngående spektralanalyse, fasemålinger for å se hvordan maskinen "lever" under drift og avansert feilsøkning ute på maskinene.

Beskrivelse

Beskrivelse

Videregående kurs i vibrasjonsanalyse. Kurset består av 1 dag teori og 2 dager praktisk bruk av spektralanalyse, faseanalyse og moduleringsteknikk.

Dette kurset er for brukere av FFT-analysator/datalogger for vibrasjonsovervåking og personale som driver forebyggende vedlikehold, med kunnskap om hvordan man bruker FFT-analysator. I løpet av kurset får man grundigere kjennskap til de mer avanserte analysehjelpemidlene og hvordan de nye hjelpemidlene kan brukes til å oppdage maskinfeil.

Program

Program

  • Fasemålinger, ballongdiagram, kaskadediagram, tidssynkronisert måling
  • Fordypning i analyseteknikk
  • Multiparameteranalyse
  • Fordypning i Envelope-teknologi
  • Analyse av elektromotorer
  • Fordypning: resonans, resonansproblemer
  • Fordypning: instrumenter, periferiutstyr

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Drifts- og vedlikeholdspersonell 

Forkunnskaper:

Gjennomført kursene TRM I og TRM II eller tilsvarende kompetanse. 

Instruktører:

Avluttende prøve:

Skriftlig sluttprøve som vurderes til bestått/ikke bestått

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs

Varighet

3 dager

Kursavgift

Kr 16600,-

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv