Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

  • krm-kurs-geilo-20151201th_-16220_72.jpg
  • krm-kurs-geilo-20151201th_-16220_72.jpg
  • Hydraulikk.jpg
  • krm-kurs-geilo-20151201_-16540_72.jpg

Om KRM

KRM AS er en kursleverandør innenfor drift og vedlikehold av roterende maskineri og hydraulisk utstyr.

KRM AS er et privateid selskap som ble etablert i 1991 og ble AS i 1996. Vi har vårt administrasjonskontor på Fjellhamar, ca 1,7 mil nord for Oslo.

KRM kurssenter flyttet høsten 2014 inn i nyoppussede lokaler i Geilos gamle verktøyfabrikk. Her disponerer vi over 1500 kvadratmeter hvorav størsteparten av arealet er innredet til verksted/laboratorier og er svært velutstyrt med teknisk utstyr tilpasset de praktiske øvelsene på våre kurs.

KRM har engasjert et 40-talls instruktører og konsulenter, alle ledende fagpersoner innenfor de feltene de underviser eller leverer tjenester i.
Vi har også et samarbeid med Fagskolen Innlandet, Gjøvik, hvor vi gjennomfører våre elektrokurs, og vi har også et samarbeide med Idhammar AB om kurs innenfor vedlikeholdsledelse og driftssikkerhet. 

KRM tilbyr også tjenester innenfor tilstandsbasert vedlikehold, samt utstyr og kunnskap som trengs for å overvåke og analysere hydrauliske systemer og roterende maskineri.

KRMs konsept og målsetting

KRM skal unne tilby de som arbeider med å drifte og vedlikeholde roterende maskineri og hydraulisk utstyr den fagkompetansen som skal til for at de skal kunne utnytte maskinparken mest mulig effektivt med minst mulig driftsforstyrrelser og størst mulig sikkerhet.

KRM skal tilby de som drifter og vedlikeholder roterende maskineri og hydraulisk utstyr mulighet til kurstilbud for å holde seg oppdatert i faget.

KRM skal benytte seg av de aller beste instruktørene innenfor sitt fagområde, moderne og oppdatert maskinpark til de praktiske øvelsene under hvert fagområde og et godt læringsmiljø å drive undervisning i.

Kunder og referanser

KRM er landets ledende kursleverandør innenfor drift og vedlikehold av roterende maskineri og hydraulisk utstyr. 
De fleste av våre kursdeltakere kommer fra Norge, men vi holder også en rekke kurs på engelsk og har gjennom tidene hatt deltakere fra Kina, Singapore, India, Tyskland, USA og Storbritannia.

Våre kunder kommer fra landbasert industri og offshore bransjen, alt fra de store til små bedrifter innenfor kraftverk, produksjon, gruve, verksteder, skogindustri, næringsmiddel, havbruk, rederi- og ferjeselskaper og innenfor offshore har vi samtlige operatør-selskaper og drillingselskaper i vår kundekrets.