Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

krm-logo

Teknisk fagskole & kurssenter

Welcome to the machine

Nyheter

Ventilteknikk - Retningslinje 143 Ekstrakurs

Kurset i uke 7 er fullt og vi har satt opp ekstrakurs i uke 10: 4. - 8. mars 2024. Begrenset antall plasser så vær tidlig ute. Les mer og meld deg på kurs her: Kurs i Ventilteknikk

PLS I - grunnkurs

Få plasser igjen på PLS I kurs som går 5. - 9. februar 2024. På kurset får du grunnleggende opplæring i hvordan programmere en PLS og det meste av kurstiden brukes på praktiske øvelser på forskjellige teststasjoner. Les mer og meld deg på: PLS I, grunnkurs

Kurs i vedlikeholdsledelse på kursprogrammet

Moderne prinsipper for vedlikeholdsledelse arrangeres 16. - 18. november 2023!

Undervisningsspråket er engelsk.
Les mer og meld deg på her.

Om oss

KRM teknisk fagskole og kurssenter. KRM har levert tekniske kurs innen drift og vedlikehold av roterende maskineri og hydraulisk utstyr siden 1991, og KRM Tekniske Fagskole ble akkreditert fagskole februar 2021.

KRM har engasjert et 40-talls instruktører og konsulenter, alle ledende fagpersoner på de feltene de underviser eller leverer tjenester i. Våre kunder kommer fra landbasert industri, kraftverk, verksteder, skip/båter, fiskenæring og verft, samt samtlige operatør-selskaper og drillingselskaper innenfor offshore.

+47 67 90 40 00

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv