Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

IMGP2852-6.jpg

Elektro, automasjon og digitalisering

Trenger du opplæring på elektro, digtalisering eller automasjon? Hos oss kan du ta frittstående kurs eller søke deg inn på vår praktiske, yrkesrettede fagskole: Fagtekniker digitalisering og automasjon, 30 studiepoeng. Her har vi to retninger: generelt løp som starter med innføring i elektro, eller rettet mot hydrauliske anlegg, hvor man starter med generell hydraulikk. Dette løpet passer godt for deg som er elektriker og skal jobbe med digitalisering på hydraulisk anlegg.