Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

IMGP4821_72.jpg

PLS I, grunnkurs

Codesys og Simatic TIA-portal


Dette kurset er for deg som skal lære om PLS og hvordan du kan drifte og overvåke et anlegg eller maskin ved hjelp av PLS. Vi benytter Codesys og Simatic TIA-portal.

Hovedfokuset i dette kurset er rettet mot forståelse av hva en PLS er og hva denne kan benyttes til. I tillegg vil vi komme inn på noen andre emner vi har behov for kjennskap til. Det er HMI, dokumentasjon, feilsøking, digitalteknikk, kommunikasjonsprotokoller og noe grunnleggende innen måleteknikk. Store deler av kurset baserer seg på praktiske oppgaver.

Beskrivelse

Beskrivelse

 

Teoretisk gjennomgang

Praktisk øvelser

Kontroll- og styresystemer

 • Kontrollsystemer
 • Styresystemer
 • PLSer

Forstå sammenhengen mellom et kontrollsystem og et styresystem til en maskin

Den grunnleggende oppbyggingen av PLS

 • Komponenter
 • I/O
 • Software
 • Utvidelser / muligheter

Praktiske oppgaver med initialisering og oppkobling

Digitale sensorer og aktuatorer

 • Logiske innganger
 • Logiske utganger

Forstå hvordan innganger og utganger på PLSen fungerer.

Måleutstyr

 • Multimeter strøm og spenning

Hvordan drive enkel feilsøking og kontroll av data med enkle målemetoder

Programmering av logiske funksjoner

 • Oppbygging av logisk programmering
 • Blokker og oppsett av PLS

Vi programmerer en PLS fra bunn, og får den til å utføre enkle oppgaver. Vi benytter Wago PLS og CodeSys. Dette er fullt ut overførbart til annen PLS/SW

Industrielle nettverk

 • Oppsett
 • Likheter / ulikheter

Hvordan kommuniserer komponenter i et nettverk.

alt alt

Program

Program

PLS grunnprinsipper

 • Systemoversikt over styresystem 
 • Lage et enkelt program som kontrollerer en prosess
 • Oppsett og montasje av PLS systemet
 • Adressering og oppkopling av sensorer og aktuatorer (innganger og utganger)
 • Oppstart av PLS systemet
 • Lære å ta sikkerhetskopier og dokumentere softvare
 • Få kjennskap til seriell kommunikasjon, BUS systemer
 • Oppgaver og praktiske øvelser på PLS utstyr

Feilsøking og overvåking av styresystem med PLS

 • Grunnleggende feilsøking på et anlegg med PLS
 • Introduksjon i bruk av HMI
 • Bruk av multimeter
 • Oppgaver og praktiske øvelser på anlegg

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Alle som trenger opplæring i drift og vedlikehold på styresystemer basert på PLS.
Studenter på fagskoleutdanningen Fagtekniker Digitalisering og automasjon

Forkunnskaper:

Grunnleggende forståelse for programmeringslogikk er en fordel

Instruktør:

Jostein Torvund

Avsluttende prøve:

Det avholdes en avsluttende prøve på kurset som vurderes til Bestått/ Ikke bestått

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Bygger du på med nettskole gjennom KRM Tekniske Fagskole, utgjør dette et emne som gir 5 studiepoeng. Etter endt kurs og nettskole skal du ha fått læringsutbytte som beskrevet nedenfor:

Kunnskap:

 • har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes innenfor området PLS
 • har kunnskap om oppkobling og oppbygging av et system med PLS-er
 • har kunnskap om hvordan PLS-en kan motta digitale signaler, og hvordan disse kan behandles
 • har kunnskap om hvordan PLS-er logisk opererer og hvordan PLS-en kan styre prosesser
 • har innsikt i enkel programmering av PLS-er og kan forstå enkel logikkforståelse
 • har kunnskap om oppsett av HMI og enkel styring via HMI

Ferdigheter:

 • kan utføre enkel programmering av PLS
 • kan anvende relevant verktøy for å feilsøke på signaler inn og ut av PLS-en
 • kan programmere HMI tilknyttet PLS-en for styring og kontrollering av enkle prosesser
 • kan utføre signalbehandling og logiske operasjoner i PLS-en

Generell kompetanse:

 • kan følge HMS-standarder ved rutinemessig vedlikehold av PLS-er
 • kan kommunisere med involverte aktører (brukere, eiere, vedlikeholds-personell og aktuelle myndigheter) og delta i diskusjoner om drift og vedlikehold av PLS-er
 • kan bygge relasjoner på tvers av fag og formidle kompetanse til involverte aktører og legge grunnlaget for videre læring
 • kan følge HMS-standarder ved rutinemessig vedlikehold
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innen bransjen og delta i diskusjoner om forbedringer av anlegg
 • kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldene krav for slike anlegg

Varighet

5 dager

Tidspunkt

Oppstart første dag: 12.00
Avslutning siste dag: 11.00

Kursavgift

Kr 17100,-

Overnatting

Vestlia Resort, Geilo
Hotellovernatting kommer i tillegg, døgnpris fullpensjon 2.190,-

Meld deg på kurset

Kurset inngår i:

 • Fagtekniker Digitalisering og Automasjon
 • Kan tas som enkeltemne:
  ​​​​​​​​​​​​​​Kurs + nettskole, 5 studiepoeng

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv