Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

vannkraft_1.jpg

Digital tilstandskontroll av maskiner og utstyr for fagarbeidere og teknikere

Hvordan kan fagarbeidere og teknikere bruke kunstig intelligens og datalogikk/modelering for å optimalisere drift og vedlikehold? Dette er tema på to separate ukeskurs hos KRM, med to løp, ett for industri og ett for vannkraft! 

Lær av de beste på Skandinavias råeste kurssenter hvor driftsparametere fra en rekke maskiner og kraftverk er koplet opp mot servere og lastet opp i avanserte analyseprogrammer og presentert i dashboard. Kurset er meget praktisk lagt opp i vårt innholdsrike industri- og vannkraftslaboratorium.

Bli med på en virtuell 3D-omvisning i KRMs industri- og vannkraftslab: 3D.krm.no 

Kursavgiften er betalt gjennom bransjeprogrammet og er dermed gratis for deltakeren.

 

Kurs 1: Digital tilstandskontroll av maskiner og utstyr I - kurs over 5 dager


På kurset "Prediktivt vedlikehold og digitalisering" lærer du om skjematikk, hierarki og tagge sensorer, sette opp servere for datafangst OPC-UA og MQTT, finne kritiske måleparametere i komponenter og systemer, finne sammenhenger og definere KPIer, samt organisere dataene i protokoll/tabell.

Kurset har to løp: Vannkraft og Industri.
En stor del av kurset er felles undervisning med en dag fordypning og praksis på enten Vannkraftverkene med tilknyttede maskiner eller Industri-installasjoner som vår Pumpe & Ventilstasjon og HPU.

Kursdato er passert.

alt                      alt

Kurs 2: Digital tilstandskontroll av maskiner og utstyr II - kurs over 5 dager


Kurset "Digitalisering av Vannkraftverk og Industrimaskiner" er en fortsettelse av kurs 1, og  her lærer du datasikkerhet og gjeldende rammer ihht lover og regler, hvordan hente dataene fra en protokoll/tabell, byggeklosser i et typisk system for analyse og behandling av data, digital tvilling, datavisualisering - lage dashboard, manuell statistisk modellering, MaskinLæring ML og Artificial intelligence AI.

Også her har kurset to løp: Vannkraft og Industri.
En stor del av kurset er felles undervisning med en dag fordypning og praksis på enten Vannkraftverkene med tilknyttede maskiner eller Industri-installasjoner som vår Pumpe & Ventilstasjon og HPU.

Kursdato er passert.

alt                    alt


På disse to kursene vil du lære hvordan du kan etablere plattform for å digitalisere prediktivt vedlikehold, begge med etterfølgende nettskoledel, tilsammen 10 studiepoeng. Kursene kan også tas som enkeltstående kurs.
Begge kurs går på KRMs kurssenter på Geilo hvor vi har digitalisert store deler av våre velutstyrte laboratorier bla to vannkraftverk, pumpe & ventilstasjon, hydraulikksystemer mm. 
I samlingen på KRMs kurssenter vil halve tiden være undervisning av spesialister og resten av tiden er det praktiske gruppeoppgaver i vårt laboratorium.

Kursene er et tilbud om etter- og videreutdanning innenfor Bransjeprogrammet "Vi som elektrifiserer Norge".Les mer om bransjeprogrammet på Kompetanse Norge sine sider

Kursene inngår i fagskoleutdanningen Fagtekniker Digitalisering og Automasjon, 30 studiepoeng, som du siden kan bygge på til om du ønsker.

Se bilder fra KRM kurssenter