vannkraft_1.jpg

Innføringskurs i digitalisering av prediktivt vedlikehold

Kurset er for deg som jobber med drift og vedlikehold av vannkraft og industrimaskiner uten digital kompetanse.

alt

Lær av de beste på Skandinavias råeste kurssenter hvor driftsparametere fra en rekke maskiner og kraftverk er koplet opp mot servere og lastet opp i avanserte analyseprogrammer og presentert i dashboard. Kurset er meget praktisk lagt opp i vårt innholdsrike industri- og vannkraftslaboratorium.

Kursavgiften er betalt gjennom bransjeprogrammet og er dermed gratis for deltakeren.

Kurs 1: Prediktivt vedlikehold og digitalisering - kurs over 5 dager
Her lærer du om skjematikk, hierarki og tagge sensorer, sette opp servere for datafangst OPC-UA og MQTT, finne kritiske måleparametere i komponenter og systemer, finne sammenhenger og definere KPIer, samt organisere dataene i protokoll/tabell.

Kursdato: 30. oktober - 3. november og 20. - 24. november 2023

 alt


Kurs 2: Digitalisering av Vannkraftverk og Industrimaskiner - kurs over 5 dager
Kurs 2 er en fortsettelse av kurs 1, og  her lærer du datasikkerhet og gjeldende rammer ihht lover og regler, hvordan hente dataene fra en protokoll/tabell, byggeklosser i et typisk system for analyse og behandling av data, digital tvilling, datavisualisering - lage dashboard, manuell statistisk modellering, MaskinLæring ML og Artificial intelligence AI.

Kursdato: 13. - 17. november og 4. - 8. desember 2023

alt


På disse to kursene vil du lære hvordan du kan etablere plattform for å digitalisere prediktivt vedlikehold, begge med etterfølgende nettskoledel, tilsammen 10 studiepoeng. Kursene kan også tas som enkeltstående kurs.
Begge kurs går på KRMs kurssenter på Geilo hvor vi har digitalisert store deler av våre velutstyrte laboratorier bla vannkraftverket, hydraulikksystemer mm. 
I samlingen på KRMs kurssenter vil halve tiden være undervisning av spesialister og resten av tiden er det praktiske gruppeoppgaver i vårt laboratorium.

Kursene er et tilbud om etter- og videreutdanning innenfor Bransjeprogrammet "Vi som elektrifiserer Norge".Les mer om bransjeprogrammet på Kompetanse Norge sine sider

Kursene inngår i fagskoleutdanningen Fagtekniker Digitalisering og Automasjon, 30 studiepoeng, som du siden kan bygge på til om du ønsker.

Bli med på en virtuell 3D-omvisning i KRM industri- og vannkraftslab: 3D.krm.no   eller  Se bilder fra KRM kurssenter