Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

PVD_1024.jpg

Kurs i Prediktivt vedlikehold, nå også med digitalisering

Kursprogrammet er klart og inneholder nå også emne innen digitalisering. Kurset endrer navn til Prediktivt vedlikehold og digitalisering.