Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

Enkeltemner Fagtekniker Digitalisering og Automasjon

KRM Tekniske Fagskole/KRM tilbyr nå enkeltemner i utdanningen Fagtekniker Digitalisering og Automasjon. På den måten kan du over tid bygge deg opp kompetanse uten å melde deg opp som student på hele studiet.

Les om enkeltemner Fagtekniker Hydraulikk

Ett enkeltemne består av et praktisk kurs på KRMs kurssenter/Fagskolen Innlandet Gjøvik og teori med oppgaveløsning på nett. Det er en obligatorisk karaktergivende innsendingsoppgave per emne. 
Bestått enkeltemne gir studiepoeng som dokumenteres med en karakterutskrift og kan godskrives ved senere opptak til Fagtekniker-utdanningen.

Oversikt over emner, studiepoeng og priser:

Emne/Kurs

Studiepoeng

Pris kurs

Pris nettskole

Grunnleggende hydraulikk: Hydraulikk I + III

7

28000

5500

Grunnleggende elektro:
Fagbevis elektrofag og elsikkerhet

7

25900

5500

PLS I

5

16400

6500

PLS II

5

17400

6500

Prediktivt vedlikehold og digitalisering

5

16900

5500

Digitalisering

5

18900

6500

 

Ved påmelding til enkeltemne må du dokumentere at du tilfredsstiller opptakskrav til utdanningen. Opptakskravene relevant fagbrev eller relevant høyere utdanning som for eksempel 2-årig teknisk fagskole. Du kan også søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Eksempel på realkompetanse er relevant arbeidserfaring, kurs, frivillig arbeid, annen relevant norsk/utenlandsk utdanning ol. Bruk skjema for realkompetansevurdering. Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på om du kvalifiserer til opptak.

Hvis du har gjennomført noen av disse praktiske kursene hos oss tidligere kan du bygge på med netteorien.

Påmelding til enkeltemne kan du gjøre i forbindelse med kurspåmelding, benytt beskjedfeltet til å skrive hva du ønsker.
Alternativt kan du sende en e-post til krm@krm.no eller ringe oss på telefon 67 90 40 00.