Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

krm-kurs-geilo-20151201th_-16549_72.jpg

Hydraulikk II

Videregående Hydraulikk. 

Beskrivelse

Beskrivelse

Hydraulikk II er en videreføring av Hydraulikk I. Deltagerne vil etter kurset ha bedre forståelse for mer komplekse hydraulikkskjemaer, mer omfattende systemforståelse, og en innføring i flere sammensatte komponenter. Kurset går over 5 dager, og har ca 50/50 fordeling av teoretisk gjennomgang i klasserom og praktiske øvelser i vårt hydraulikklaboratorium. Kursdeltagerne deles inn i grupper og roterer i et system - veiledet av flere svært dyktige instruktører.

Teoretisk gjennomgang

Praktisk øvelser

Komponent og systemforståelse

 • Pumper og motorer
 • Sylindre
 • Akkumulatorer
 • Trykkventiler
 • Retningsventiler

altOppgaver og eksempler.

Lastavkjennende pumpestyring (LS)

 • Blokkmonterte ventiler
 • LS styring av pumpe
 • LS styring av volumstrøm

altInnjustering og bruksområder for ulike LS-systemer.

Lastsikring

 • tilbakeslagsventiler
 • logikkelementer
 • lastholdeventiler
 • mfl.

altForståelse av lastsikring i praksis. Hvilke forhold kan påvirke en lastholdeventil? Hvordan justeres dette inn?

Volumstrømsstyring

 • Proporsjonalventil
 • Strupeventil
 • Volumstrømsregulator

altPå 4 ulike praktiske stasjoner se vi på hvordan volumstrøm henger sammen med hastighet og ulike måter å styre dette på.

Akkumulatorer

 • stempelakkumulator
 • blæreakkumulator
 • membranakkumulaor

altSikkerhet ved arbeid på hydrauliske anlegg med akkumulatorer. Kontroll og beregning av forladetrykk.

Tap av energi i hydraulikksystemet

 • trykktap
 • effekttap
 • hastighetstap

altOptimalisering av hydraulikkanlegget. Hvordan minske effekttapet? Vi viser ulike måter å koble anlegget på?

Hydraulikksystemer på kjøretøy

altVi har 2 praktiske oppgaver med ventiler typisk på anleggsmaskiner og andre kjøretøy

Åpent og lukket kretsløp

 • Tradisjonelle pumper med tank og returlinje
 • Lukket hydraulisk kretsløp
 • Ringledningssystemer

altStyring av volumstrøm på ulike måter, fordeler og ulemper med ulike ventiler. Hvorfor velge lukket kretsløp?

Praktisk oppgave på HPU og ringledingssystem.

Systemforståelse

altSammenhengen mellom hydraulikktegning og virkelig utstyr gir en helhetlig og praktisk tilnærming til drift og vedlikehold av hydrauliske anlegg.

På Hydraulikk II leser vi flere større og mer komplekse skjemaer.

Premisser for at et hydraulikkanlegg skal fungere optimalt.

 

Faremomenter i hydrauliske anlegg

altHva skal til for å hindre stans og driftsproblemer?

 

HMS og beskyttelsesutstyr

Program

Program

Dagene er delt i to med teori (grønt) og praksis (blått), og uken avsluttes med en praktisk/teoretisk oppgave som leveres inn for godkjenning.

(klikk på bildet for større versjon)

alt

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Drifts- og vedlikeholdspersonell med erfaring innen hydraulikk

Instruktører:

 • Örjan Andrén
 • Jan-Åke Johansson
 • Peter Hellman
 • Jørgen Ringstad
 • Kjell Arne Solli
 • Frode Silseth Karlsen

Forkunnskaper:

Hydraulikk I, eller tilsvarende.

Avsluttende prøve:

Det avholdes en avsluttende prøve på kurset som vurderes til bestått/ ikke bestått

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs.

Varighet

5 dager

Tidspunkt

Oppstart første dag: 12.00
Avslutning siste dag: 11.00

Kursavgift

Kr 14700,-

Overnatting

Vestlia Resort, Geilo
Hotellovernatting kommer i tillegg, døgnpris fullpensjon 2.190,-

Meld deg på kurset

Kurset inngår i:

 • Fagbevis Hydraulikk
 • Fagtekniker Hydraulikk
 • Kan tas som enkeltemne:
  ​​​​​​​​​​​​​​Kurs + nettskole, 7 studiepoeng

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv