KuleII_72.jpg

Kule- og rullelager II

Lager- og vibrasjonsteknikk, analyse av vibrasjon- og lagerskader.

Beskrivelse

Beskrivelse

Dette kurset retter seg mot personell som ønsker å utvide sitt kunnskapsnivå innen lager- og vibrasjonsteknikk. Både mekanikere og elektroreparatører, inkl. ingeniører bør ha god kunnskap om prediktivt vedlikehold, også proaktivt vedlikehold.

Deltagerne vil etter kurset blant annet ha fått innsikt i hvordan vibrasjonsmålinger (tilstandskontroll) er til hjelp for å detektere skader og skadelige driftsforhold i maskiner, videre vil deltagerne få kunnskap om skadeårsaker og forskjellige forebyggende tiltak for å unngå de samme problemene i fremtiden.

Program

Program

Lagerteknikk

 • Grunnleggende lagerteori
 • Hvordan finne frem i Hovedkatalogen
 • Toleranser og pasninger
 • Hvordan demontere/montere lagrene for de praktiske øvelsene

Lageranalyse

 • Kategorisering av en lagerskade ihht ISO
 • Spormønster
 • Tolkning av lagerskader, hva kan vi gjøre for å unngå lagerskader?
 • Praktisk prøving i analyse av lagerskader

Vibrasjonsteknikk

 • Hvordan måle og analysere vibrasjoner i roterende maskineri
 • Vibrasjonsmåling på testbenk
 • Analyse av målinger
 • Demontering av skadede komponenter i maskin (prøvebenk)

Lager- og vibrasjonsteknikk

 • Utstyr for lagervedlikehold.
 • Vibrasjonsmåle- og analyseutstyr
 • Organisering av vibrasjonsmåling

Det er lagt opp til en rekke praktiske øvelser i grupper under hvert tema.

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Drifts- og vedlikeholdspersonell

Forkunnskaper:

Kule- og rullelager I eller tilsvarende kompetanse.

Instruktører:

 • Tore Christian Bergman
 • Ståle Røsholt

Avluttende prøve:

Skriftlig sluttprøve som vurderes til bestått/ikke bestått

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs.

Varighet

5 dager

Kursavgift

Kr 15300,-

Kurset settes opp på forespørsel.
Ta kontakt!

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv