Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

Ole Tom Ulevåg

Prosjektingeniør. Produktansvarlig ventiler i Danfoss Power Solutions.

Instruktør på kurs: Hydraulikk III.

olet.jpg