Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

Per Ivar Gundersen

Lang erfaring fra treforedlingsindustrien. Jobber til daglig i Norcem Slemmestad.

Instruktør på kurs: Pumper og tetninger I og II.

Per I Gundersen.jpg