Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

Peter Hellman

Peter er utdannet hydraulikkingeniør og har mange års hydraulikkerfaring fra papirindustrien i Sverige.
Peter har jobbet som instruktør og konsulent i ProjektHydraulik siden høsten 2021.

Peter Hellman_500x500x96dpi.jpg