Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

IMG_1909_72.jpg

Fagbevis i elektrofag og elsikkerhet uke 1 av 2

Første uke av et 2-ukers praktisk-teoretisk kurs i elektro for mekanikere.

Beskrivelse

Beskrivelse

Kurset er for deg som skal utføre enkle oppgaver på elektriske anlegg under 1000 volt.

For deg som har fagbrev fra ikke-elektrofag vil du etter endt kurs ha fått opplæring i henhold til forskrift FOR-2013-06-19-739, kapittel 3 paragraf 6: Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg: "Person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men som har fagutdanning med opplæring i til- og frakobling ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde, kan utføre slike oppgaver".

For deg som ikke har fagbrev, vil du etter endt kurs være kvalifisert til å arbeide med elektrisk utrustning på maskiner. Bedriften må da i tillegg gjennomføre en risikovurdering og eventuell tilleggsopplæring på den enkelte maskin.  

Program

Program

Elektriske grunnbegreper:

 • AC/DC Spenning og strøm
 • Motstander, spoler, kondensatorer, dioder, tyristorer, transistorer og intergrerte kretser
 • Ohms lov og enkel kretsteknikk
 • Likeretting

Måleinstrumenter og metoder:

 • Voltmeter, amperemeter og ohmmeter
 • Oscilloskop
 • Tangamperemeter
 • Megger (isolasjonstester)

Sympboler og koblingsskjemaer:

 • Symboler i henhold til normer og standarder
 • Symbolbruk/skjemateknikk

Komponenter i elektriske anlegg:

 • Sikringer og andre aktuelle vern
 • Kontaktorer og reléer
 • Motorer og motorvern
 • Sensorer og givere
 • PLS

Elektriske fordelingssystemer:

 • TN-, TT- og IT-nett. Oppbygging og bruk.
 • Faremomenter i, og krav til de ulike nett-typene.

Sikkerhet i elektriske anlegg:

 • Forskrifter og forholdsregler
 • Verneutstyr

Helse, miljø og sikkerhet:

 • Generell kunnskap om HMS
 • Sikkerhetsrutiner ved arbeid på elektriske anlegg

Praktiske øvelser 

 • Praktiske øvelser utføres på svakstrøm og i direkte tilknytning til emnene i kurset.

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Serviceteknikere, drift og vedlikeholdspersonell  

Forkunnskaper:

Relevant fagbrev fra ikke-elektrofag eller arbeidserfaring 

Instruktører:

Avluttende prøve:

Skriftlig prøve i siste kursuke vurderes til Bestått/Ikke bestått

Kursbevis:

Det utstedes Fagbevis i elektrofag og elsikkerhet ved bestått kurs

Varighet

5 dager

Tidspunkt

Oppstart første dag: 12.00
Avslutning siste dag: 11.00

Kursavgift

Kr 13450,-

Overnatting

Quality Hotel Strand, Gjøvik
Hotellovernatting kommer i tillegg
Kr 1.395,- pr natt for enkeltrom/frokost

Meld deg på kurset

Kurset inngår i:

 • Fagtekniker Digitalisering og Automasjon

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv